عبرتهای فاطمیه
46 بازدید
ناشر: انتشارات پارسایان قم
نقش: نویسنده
شابک: 964-8470-20-0
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
سال یازدهم هجرت در تاریخ اسلام تلخ ترین سال برای بهترین افراد بشری ؛ یعنی اهل بیت (علیهم السلام) به شمار می رود که مقدمه جنایات بعدی در حق ایشان شد . حادثه فاطمیه از ابعاد گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ولی هرچه بیشتر در این موضوع تامل می شود زوایای دیگری از آن شناخته می شود . مجموعه عبرت های فاطمیه با هدف باز خوانی و بررسی علل و عوامل زمینه ساز حتدثه فاطمیه در یازده بخش به بحث پرداخته است که عبارتند از : نگاهی گذرا به زندگانی حضرت فاطمه علیها سلام ، آشنایی با مهمترین جریانات تاریخی ، نفاق ، دنیا گرایی ، حزب گرایی ، حسادت ، کینه توزی ، بی تفاوتی ، سطحی نگری ، قرائت های مختلف و ترس و سست عنصری.